Kognitiv beteendeinriktad psykoterapi


Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som har sitt ursprung i både kognitiv terapi och beteendeterapi.  KBT är i ständig utveckling utifrån ny vetenskap och använder de senaste behandlingsinstrumenten inom kognitiv beteendeterapi.

Behandlingsformen innebär att samtalen har en agenda som är strukturerad, målinriktad och fokuserar på hur problemet skall lösas. Det är en aktiv terapiform där klienten och terapeut gemensamt arbetar med klientens problem som ett samarbetsprojekt. Mellan besöken har man övningar för att få nya erfarenheter och ett annat sätt att förhålla sig till det tidigare problemet.

Resultatet utvärderas gemensamt för att steg för steg nå målsättningen att må bra när du kan tänka och göra på det hjälpsamma nya sättet.

Viktigt är du framöver vet HUR och är tränad för ATT GÖRA det som varaktigt är mest hjälpsamt för dig för att  du skall må bra

KBT tillämpas förutom individuellt även till arbetsgrupper, medarbetare samt i nära relationer som par, föräldrar och familj


Mer om KBT

Mindfulness

KBT sessioner ingår ofta övningar i medveten närvaro, mindfulness. KBT har på detta sätt utvecklats av buddistisk filosofi då det vetenskapligt bevisats att medveten närvaro i nuet gör att vi människor mår bättre.

ACT – Acceptance and commitment therapy

ACT är en del av den så kallade ”tredje vågens beteendeterapi. Metoden fokuserar på vad du värderar och vill med ditt liv samt hur du kan nå dit. Acceptans och medveten närvaro i nuet är viktiga steg på vägen. Språkets betydelse för hur vi mår och är viktiga ”hörnstenar” i ACT.

Upplever du dig ibland ”fast” i en tanke eller känsla och vet inte hur du ska gå vidare? Då är ACT något för dig.

MI – Motiverande samtal

Motivational Interviewing eller Motiverande samtal bygger på respekt för klientens självständighet fokuserar på den goda arbetsrelationen mellan klient och terapeut. Varje session uppmuntrar till att ta egna initiativ hos klienten och betonar vikten av de egna besluten som klienten tar. förstärka din motivation i riktning mot nya beslut samt genomförande och stabilisering mot förändring. Vi förbättrar här din förmåga att hantera förändring g

Upplever du att du befinner dig i en tidig fas av en förändringsprocess och känner dig mycket osäker inför förändring. Då är MI något för dig.


Vilka besvär behandlar en kbt-psykoterapeut?

Det är vanligt att personer söker hjälp när det blir för stressade, utmattande och händelser blivit till en krissituation. Svårt att sova, ingen återhämtning, trött och svårt att tänka bra och hjälpsamma tankar. Kroppen är så trött och blir till alltmera besvär.  Panik för att inte klara av saker, rädd för att bli avvisad och lämnad utanför. Kroppen kommer i alarmberedskap med spänningar som kan göra ont. Rädslan för att inte kunna prestera och inte vara tillräckligt bra och kompetent. När du väljer bort att umgås med vänner, äter hellre själv och tackar nej till AW med arbetskamraterna.

Det kan kallas för

 • stress och utmattningssyndrom / livskris
 • sömnproblem
 • problem med självkänslan
 • nedstämdhet/ depressioner
 • panikångest
 • social fobi
 • ångest/ fobi
 • relationsproblem
 • smärta
 • söker hjälpande struktur
 • söker arbetsrelaterad coaching
 • söker professionell samtalspartner i din yrkesroll/arbetssituation

PODD: Franchisepodden, Annett Glasin Selheden, psykoterapeut – hjälper oss att hantera pandemin. Lyssna här!

Hälsooffensiven 2019. Webbplatsen skapad av Wallmander & Co. Powered by inviso.se webbhotell