Det finns fler än ett sätt för dig att må bra och kunna göra det du vill.


Naprapati

Kognitiv beteendeterapi
Naprapat i Kungälv

Kompetens – kunskaper – klokhet
Annett Glasin Selheden leg Naprapat, leg Psykoterapeut

Rygg- och ledbesvär

Arbetsrelaterade besvär
KBT- Psykoterapi i Kungälv och Göteborg

Kompetens – kunskaper – klokhet
Annett Glasin Selheden leg Naprapat, leg Psykoterapeut

Stressrelaterade tillstånd

Målinriktad samtalsterapiÖkad prestation

Det är lönsamt med frisknärvaro, god arbetskapacitet och bra prestationsförmåga på arbetsplatsen.

En kropp och hjärna som mår bra – gör bra.Lönsamt

Företag som prioriterar sina medarbetare, tjänar pengar.

Vill företaget öka vinsten både på kort – och på längre sikt, så är investeringen i dina medarbetare lönsamma.Förebyggande

Tidigt igångsättande åtgärder minskar risken för cementerade och sekundära besvär med sjukskrivningar.

Tidiga åtgärder är gynnsamt för såväl arbetsgivaren som för medarbetaren.Rygg- & ledbesvär
Muskel-& senskador
Värk & stelhet
Idrottskador
Stressrelaterade tillstånd
Psykisk ohälsa
Annett Glasin Selheden


leg Naprapat, leg Psykoterapeut med KBT-inriktning


Kompetens –  Kunskap –  Klokhet är grundpelarna som genomsyrade min verksamhet redan från starten 1986  och som fortsätter nu 30 år senare.  Kontinuerliga vidareutbildningar såväl inom naprapatin, idrottsmedicin och akupunktur så som inom kognitiv beteendeterapi, stressmedicin, mindfulness, act och MI, är prioriterat. Starten av metodutvecklingsgrupp som regelbundet fasar in ny vetenskap och erfarenhet är därför ytterligare ett led i mitt pågående arbete för mina klienters bästa hälsa och att de skall må bra. Min långa erfarenhet av kliniska arbete och specialiserade vetenskapsgrundade kunskap, har jag möjlighet att erbjuda behandlingar / tjänster  utifrån specialist kompetens.”

[email protected]

  • Medlem i Svenska Naprapatförbundet
  • Medlem i sfKBT, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier 
  • Knuten till nätverket ISM, Institutet för stressmedicin
  • Utbildad vid Naprapathöskolan i Stockholm
  • Ubildade vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning/   Evidens AB i Göteborg

*Viktig Information till Dig som söker terapeut! 

Observera att vem som helst kan kalla sig terapeut eller naprapat Däremot är titeln legitimerad psykoterapeut/ legitimerad naprapat skyddad. Detta innebär att endast den som gått en flerårig utbildning som innefattar teori och handledning av terapier samt har genomfört ett vetenskapligt arbete har behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att erhålla sin legitimation. Legitimerade psykoterapeuter/naprapater är fortsatt granskade av Socialstyrelsen och legitimationen kan dras in om behandlingen inte följer forskning och beprövad erfarenhet samt etiska riktlinjer. För att undvika lycksökare och humbug – välj alltid en legitimerad person! Det innebär en kvalitetsgaranti och är en trygghet för Dig.

Sökord: Hälsooffensiven Naprapat, Rygg- ledbesvär, Kbt- kognitiv beteendepsykoterapi, Arbetsrelaterade besvär, Kbt psykoterapeut, Kbt samtalsterapi, Stressrelaterad ohälsa, Psykosocial ohälsa, Idrottsskador, FöreläsningarREFERENSER

Det är alltid rykten som ger de bästa råden. Här är några av dem…


City Gross


Vi på City Gross Ytterby har samarbetat med HälsoOffensiven i många år, och är otroligt nöjda med den hjälp och stöttning vi och våra anställda får av de duktiga naprapaterna.KUNGÄLVS SJUKHUS


Tack vare din behandling av mina nackbesvär i början av sommaren då jag inte kunde ta smärtstillande kunde jag arbeta samt ha en bra semester. Tack!
FÖR VÅRA HJÄLTAR

En av våra viktigaste kunder …

Kungälvs räddningstjänst

Höga krav ställs på de som arbetar inom räddningstjänsten. De måste alltid vara i toppform för att kunna prestera då det gäller. Vi finns för brandmännen då de behöver oss.Hälsooffensiven 2019. Webbplatsen skapad av Wallmander & Co. Powered by inviso.se webbhotell