Företag


Det är lönsamt med frisknärvaro, god arbetskapacitet och bra prestationsförmåga på arbetsplatsen. En kropp och hjärna som mår bra – gör bra.

Företag som prioriterar sina medarbetare, tjänar pengar. Vill företaget öka vinsten både på kort – och på längre sikt, så är investeringen i dina medarbetare lönsamma.

Samarbete /avtal

När akuta besvär uppstår den anställde förtur till  hjälp.
Tidigt igångsättande åtgärder minskar risken för cementerade och sekundära besvär med sjukskrivningar. Tidiga åtgärder är gynnsamt för såväl arbetsgivaren som för medarbetaren

Förebygga besvär genom kunskaper och konkreta handlingsstrategier som fungerar i praktiken. Specifik och praktisk information/övningar om vad som är hjälpsamt både för personen själv och för arbetsgivaren

Hjälp vid rehabilitering och vid återgång till arbetet arbetar jag utifrån att genomföra individuellt anpassade friskvårdsveckor inte sjukskrivningsveckor.

Som oberoende legitimerad vårdgivare kan jag vid behov lotsa dig vidare till kompletterande experter inom andra specialistområden.

 All arbetslivsinriktad rehabilitering som arbetsgivaren är skyldig att svara för är skattefri.

  Länk till skatteregler


Hälsooffensiven 2019. Webbplatsen skapad av Wallmander & Co. Powered by inviso.se webbhotell